Omsendbriewe / Circular Letters

Skool / School (Afrikaans & English) Koshuis / Hostel (Afrikaans & English)
1_van_2018 /  1_of_2018 A_van_2018   /  A_of_2018
6_van_2018 / 6_of_2018 D_van_2018 / D_of_2018
   
   
   

Tariewe_Tarrifs 2018

Spesiale omsendbriewe / Special Circular Letters
 

BELANGRIKE DATUMS 2018

IMPORTANT DATES 2018

 

Koshuis open 10:00

16 Jan

Hostel opens 10:00

Skool open vir leerders

17 Jan

School opens for learners

Atletiek:  Huissport

23 Jan

Athletics: House Sport

VLR-Dinee Skool-en Koshuis

25 Jan

School and Hostel RCL-Dinner

Atletiek: Suiderberg

6 Feb

Athletics : Suiderberg

Gewone klere (leerders)

9 Feb

Casual clothes (learners)

Valentynssokkie

13 Feb

Valentine’s  “sokkie”

Atletiek te Pro Practicum

15 Feb

Athletics at Pro Practicum

Atletiek : Tuis

22 Feb

Athletics : Home

Jaarvlak 4 – Besoek Korrektiewedienste

28 Feb

Year level 4 – Visit Correctional Services

Atletiek : Interskole te Platorand

7 Maart / March

Athletics : Inter Schools at Platorand

Beheerliggaamsverkiesing

8 Maart / March

Election of School Governing Body

Atletiek : MUSSA

10 Maart / March

Athletics : MUSSA

Sokkie

13 Maart / March

“Sokkie”

Menseregtedag & Plaasjuppiefees

21 Maart / March

Human Rights Day “Plaasjuppiefees”

Atletiek : SA’s

22 -24 Maart / March

Athletics : SA’s

Skool sluit

28 Maart / March

School closes

Rugbytoernooi

28 – 31 Maart / March

Rugby Tournament

Koshuis open 14:00

9 April

Hostel opens 14:00

Skool open

10 April

School opens

Koshuis- en skooloueraand

25 April

Hostel- and Parents Evening

Langnaweek

27 April – 1 Mei /May

Long weekend

Gewone klere (leerders)

11 Mei / May

Casual clothes (learners)

Skool sluit

22 Junie / June

School closes

LSOB-Rugby Cravenweek

22-29 Junie / June

LSEN-Rugby Craven Week

Koshuis open 14:00

16 Julie / July

Hostel opens 14:00

Skool open

17 Julie / July

School opens

Koshuis- en Skoolouerdag

2 Aug

Hostel- and School Parents Day

Loopbaanuitstalling

2 Aug

Career Exhibition

Gewone klere (leerders)

8 Aug

Casual clothes (learners)

Langnaweek: Vrouedag & skoolvakansie

9-10 Aug

Long weekend: Woman’s Day & School holiday

Fotodag

14 Aug

Photo Day

Jaarlikse Veiling

15 Aug

Annual Auction

Inligtingsdag

21 Aug

Information Day

VLR-Verkiesing

20 – 21 Aug

RCL-Elections

Eisteddfod te George Hofmeyr

13 Aug

Eisteddfod at George Hofmeyr

Skool sluit

28 Sept

School closes

Nasionale LSOB-Krieketweek

29 Sept – 5 Okt /Oct

National LSEN-Cricket Week

Gewone klere

12 Okt / Oct

Casual clothes

Koshuisfunksie

18 Okt / Oct

Hostel function

VLR-Kamp

22 – 24 Okt / Oct

RCL-Camp

Skoolverlatersfunksie

25 Okt / Oct

School Leavers Function

Watersportdag

26 Okt / Oct

Water Sport Day

Begrotingsvergadering met ouers

13 Nov

Budget meeting with parents

Prysuitdeling

15 Nov

Prize giving

Skool sluit: Rapporte word uitgedeel

12 Des / Dec

School closes: Handing out of  Report Cards

Datums kan verander, u sal d.m.v. omsendskrywes ingelig word.

Dates may change; you will be informed via circular letters.